Гласувайте за България
Природна забележителност Големият бук / Golemiyat Buk Nature Landmark

Ето че и у нас има добри примери за партньорство между природозащитни организации и държавни институции. А резултатът от това е законодателната защита върху 10% от горите от българските зони от мрежата Натура 2000 като „гори във фаза на старост” или 109 000 хектара. Този статут гарантира защита от редица човешки дейности, в това число и от сеч (дърводобив).
Гласуването продължава, а ние от екипа на Travel Plus Ви приканваме да упражните вота си тук.
Ако България получи наградата, „ангажиментът за опазване на обявените стари гори (б.ред. държавна собственост) ще бъде по-силен”, заявява Нели Дончева от WWF (Фонда за дивата природа). И продължава: „Освен това, вече има и общини, които заделят част от старите си гори за опазване”. Една от въпросните общини е община Севлиево, която се включи в началото на годината с гори на площ от 700 декара. Като регионален туроператор си пожелаваме този пример да бъде последван както от други общини в района: Габрово, Трявна, Дряново, Казанлък, Мъглиж и т.н., така и от възможно най-много общини в цялата страна.