Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
17.06.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
04.07.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
18.07.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Предбалкана
≈ 4 часа
09.04.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
21.07.2023

Ботанически тур (с велосипед)

Велосипеден тур за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Исторически тур

Пешеходен преход за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Исторически тур

Пешеходен преход за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
20.06.2023

Исторически тур (с велосипед)

Велосипеден тур за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Орнитоложки тур

Пешеходна разходка и наблюдение на птици за любители
≈ 4 часа
Стара планина

Орнитоложки тур

Пешеходна разходка и наблюдение на птици за любители
≈ 4 часа
07.04.2023