Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
07.10.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
03.10.2023

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
16.07.2024

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Предбалкана
≈ 4 часа
08.04.2024

Ботанически тур

Пешеходен преход за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
19.07.2024

Ботанически тур (с велосипед)

Велосипеден тур за любители-ботаници в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Исторически тур

Пешеходен преход за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Исторически тур

Пешеходен преход за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
10.10.2023

Исторически тур (с велосипед)

Велосипеден тур за любители-историци в Стара планина
≈ 4 часа
Стара планина

Орнитоложки тур

Пешеходна разходка и наблюдение на птици за любители
≈ 4 часа
Стара планина

Орнитоложки тур

Пешеходна разходка и наблюдение на птици за любители
≈ 4 часа
06.04.2024